Våra lag
U14
Anders Olsson, LOK stöd

Björn Rödin, Tränare

 
0706-31 23 60

Jesper Lindblom, Lagledare

 
0761-96 80 03

Magnus Bergström, Ass Tränare

 
0728-58 28 84

Rickard Wängelin, Materialare

Team 05
Anders Heed, Ass Tränare

 
0727-05 18 25

Carina Nyman, Lagledare

 
0706-78 12 73

Jens Eriksson, Tränare

 
0702-43 98 32

Lars Skoglund, Ass Tränare

 
0706-64 03 73

Magnus Strömberg , Ass Tränare

 
0705-39 94 04

Peter Arvidsson, Ass Tränare

 
0705-41 71 96

Susanne Ehnberg, Kiosk ansvarig

Urban West, Materialare

Urban Wickström , Materialare

 
0731-91 53 32

Målvaktsträning
Fredrik Sjöholm, Tränare

Jörgen Öqvist, Tränare

Magnus Bergström, Tränare

Peter Arvidsson, Tränare

Ronny Nordström , Tränare

Team 06
Hans Gunnarsson, Lagledare

 
0706-47 19 77

Jörgen Öqvist, Ass Tränare

 
0761-19 97 00

Klas Westberg, Materialare

 
0738-21 63 46

Mattias Strömberg, LOK stöd

Pär Palm, Tränare

 
0705-95 54 84

Team 07
Anders Dalebrant , Materialare

 
0705-64 94 83

Dan Sonefors, Materialare

 
0703-99 94 96

Jan-Åke Larsson, Tränare

 
0706-78 47 21

Johan Sjöns, Lagledare

 
0705-47 23 44

Michael Henriksson, Lagledare

 
0703-26 20 83

Ronny Nordström , Ass Tränare

 
0729-67 77 07

Tony Croon, Tränare

 
0706-72 03 80

Team 08
Andreas Fröjd, Tränare

 
0703-41 96 70

helmer hägglund, Materialare

 
0730-88 44 62

Jonas Rudberg, Ass Tränare

 
0703-61 50 39

Niklas Svedlund , Tränare

 
0706-78 25 46

Per Eriksson, Lagledare

 
0706-32 44 60

Tommy Engberg, Materialare

 
0730-60 88 29

Team 09
Anna Persson, Lagledare

 
0702-54 92 46

Daniel Arvidsson, Tränare

 
0703-17 25 69

Fredrik Holmqvist, Materialare

 
0735-39 86 16

Joel Ståhl, Ass Tränare

Ola Wikman, Ass Tränare

Tre Kronors Hockeyskola
Erik Mailert, Tränare

Jonas Persson, Tränare

Martin Strömberg, Tränare


 
STADGAR
POLICY
Våra sponsorer