Kontakt

Kanslist


Berit Persson


070-211 40 13


biskansli@bollnashockey.se


Styrelsen

Ordförande
Pär Palm
070-595 54 84
palm.bollnas@hotmail.com

Kassör/Kioskansvarig
Catarina Olsson
070-539 80 58
0278.611474@telia.com

Sekreterare
Jan Sturesson
070-331 90 14
jane1960@hotmail.com

Sportchef/Valberedning
Jens Eriksson
070-243 98 32
jens.eriksson@me.com

Valberedning
Jörgen Öqvist
076-119 97 00
jorgen.oqvist@bilmetro.se

 
Våra sponsorer