Hej och välkommen till Bollnäs IS hemsida!

Stöd Bollnäs IS genom att handla hockeymål på Picasso!


Ute till höger finns det ytterligare två enkla sätt att stödja Bollnäs IS utan extra kostnad.

 

Intersport - genom att registrera dig på Intersport så går 3 % av ditt köp direkt tillbaka till BIS. Klicka bara på loggan.


Gräsroten - genom att koppla ditt spelkort hos Svenska spel så får BIS vara med att dela på 50 miljoner. Klicka bara på loggan.
Föredragningslista årsmöte
2018-05-21 08:51

Föredragningslista

Ärenden vid Bollnäs IS årsmöte 14/6 2018

                      Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1)                   Fastställande av röstlängd

2)                   Val av ordförande och sekreterare för mötet

3)                   Val av protokolljusterare och rösträknare

4)                   Fråga om mötets behöriga utlysande

5)                   Fastställande av föredragningslista

6)                   Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

a.                   Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7)                   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets/räkenskapsåret.

8)                   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattat.

9)                   Fastställande av medlemsavgifter

a.                   seniorer/vuxna

b.                   ungdomar (till och med det år vederbörande fyller 18 år)

c.                   familj

10)                 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det

kommande verksamhets/räkenskapsåret.

11)                 Behandling av styrelsens motioner

 

12)                 Val av

a.                   föreningens ordförande för en tid av ett (1)år

b.                   halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år

c.                   två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år

(i detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga)

d.                   tre (3) ledamöter, båda könen ska vara representerad, i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande.

e.                   beslut om val av ombud till SDF-mötet

 

13)                 Övriga frågor

Årsmöte 14/6
2018-05-02 13:34
Bollnäs IS bjuder in sina medlemmar till Årsmöte.

Torsdag 14/6 19.00 på Scandic.

Vi bjuder även på mat, vi äter 18.30.
"Ugnsgratinerad kycklingfilé med kräm på soltorkade tomater & parmesan samt råstekt potatis".

Anmälan till kansliet senast 10/6 ange om du vill ha mat eller endast vill närvara på Årsmötet.
Kom ihåg att ange ev allergier.

Motioner till Årsmötet ska ha inkommit till kansliet senast 17/5.

Välkomna!


Frukost med Föreningsalliansen
2018-04-16 17:22
Välkommen till Scandic Bollnäs fredag 20 april kl 07.30.Inbjudan föreläsning
2018-04-16 07:39
Föreläsning med Måns Lööf

Du som är vuxen och på något sätt engagerad i någon av våra barn och ungdomsverksamheter är varmt välkommen till den kostnadsfria föreläsningen
Den förutsägbara ledaren

Avslutning Hockeyskolan 22/3
2018-03-20 13:43
Avslutning på Tre kronors Hockeyskola torsdag 22/3.
Nyheter från våra lag
Tre Kronors Hockeyskola, 18/12 15:47 
Tre Kronors Hockeyskola, 18/12 15:46 
Team 07 , 01/11 12:23 
 
STADGAR
POLICY
Våra sponsorer